BESTDOG.se

Bästa källan till kunskap om hundar

Villkor

Villkor för tjänsten

1. En rekommendation ("Rekommendation") definieras som ett faktiskt inköp på http://wingstrand.storedo.com/ ("Webbplats") av en enskild individ ("Värvad kund"), som inte är befintlig kund hos BESTDOG.se eller BESTCAT.se och har angett värdekod ("Rekommendationskod") i "Tipsa en vän-programmet" som skickats av en befintlig BESTDOG.se eller BESTCAT.se-kund ("Värvande kund").

2. Den personliga rekommendationen från den Värvande kunden kan endast skickas till fysiska personer och inte till juridiska personer.

3. För varje Rekommendation tilldelas endast en bonus till den Värvande kunden. Ytterligare eller efterföljande köp gjorda av den Värvade kunden berättigar inte till någon bonus eller andra fördelar, varken för den Värvade kunden eller den Värvande kunden.

4. Beställningar som har avbrutits av BESTDOG.se och/eller den Värvade kunden berättigar inte till någon bonus.

5. Om inte annat uppges av BESTDOG.se kan den Värvade kunden använda specialerbjudanden eller rabatter associerade med Rekommendationslänken endast vid det första köpet.

6. Om en Värvande kund skickar information till en annan person via e-post måste den följa allmänna konventioner gällande utskick av e-post till vänner och familjemedlemmar. Massutskick, utskick till okända personer eller någon form av handling som bryter mot lagen eller fyller kommersiella syften, synnerligen i form av "spam", är strängt förbjudna och kommer att leda till att den Värvande kundens konto omedelbart avslutas och att rekommendationsmeddelandet inaktiveras.

7. Beloppet på BESTDOG.se-kupongen som tilldelas vid en lyckad värvning kan ändras av företaget när som helst och utan förvarning.

8. BESTDOG.se kupongkoder upphör att gälla ett år efter leveransen.

9. BESTDOG.se kupongkoder kan användas på Webbplatsen till inköp av hundartiklar. Dock ej hundfoder och kattmat eller kläder för hundägare / hunden. BESTDOG.se kupongkoder kan inte användas till inköp eller leverans av hundfoder samt kläder för hundägare / hunden. Om värdet på din kupong är lägre än beställningsbeloppet måste mellanskillnaden erläggas.

10. BESTDOG.se kupongkoder kan inte överlåtas och kan endast utnyttjas på Webbplatsen via den Värvande kundens konto.

11. BESTDOG.se kupongkoder, och/eller kvarvarande belopp i de fall beloppet för produkten eller tjänsten är lägre än värdet på BESTDOG.se kupongen, kan inte bytas ut mot kontanter.

12. BESTDOG.se förbehåller sig rätten att stänga Värvande eller Värvade kunders konton om dessa har tillskansat sig kupongkoder genom bedrägeri eller har använt eller försökt använda den tilldelade kupongen på ett sätt som strider mot dessa villkor eller några andra tillämpliga lagar.

13. BESTDOG.se reserverar sig rätten att avsluta "Tipsa en vän-programmet" eller närhelst och efter eget gottfinnande ändra villkoren.

14. GE BORT 10 PROCENT I RABATT TILL DIN VÄN GRATIS OCH FÅ 10 KR RABATT OCH FÅ 10 KR RABATT VID DIN NÄSTA BESTÄLLNING

Du får 10 kr att handla för som tack att du rekommenderar BESTDOG.se om din vän handlar. 10 kr rabatt på din nästa beställning om din vän handlar och uppger din värdekod.

Klicka på pilen här nedanför . . .