BESTDOG.se

Bästa källan till kunskap om hundar

Visste du att hundägare skrattar helt enkelt mer och oftare ?

Enligt en studie genomförs av Robin Maria Valeri som publicerad i Society & Animals i 2015.

Rapporten är baseras på en enkätundersökning, i vilken fyra åtskilda grupper skulle registrera hur ofta de skrattade under en dag.

I den ene gruppen bestod av hundägare, den andra gruppen av kattägare, den tredje gruppen av ägare av både en katt och en hund, medan den sista gruppen bestod av personer utan vare sig katt eller hund.

Resultatet blev att hund- och kattägare registrerade fler episoder då de hade skrattat, än de andra två grupperna gjorde.

9 feb 2017

Comments powered by Disqus